logo.jpg

 

Ankomst og afbud


 

 

 

 

Hvis du bliver forhindret i at komme til den aftalte tid, så vil det være en stor hjælp for os, at få besked så hurtigt som muligt og gerne dagen før.

HUSK altid at medbringe dit sygesikringskort, og meld dig venligst ved sekretæren, når du kommer. Sygesikringskortet bruges til at fortælle den læge du har bestilt tid hos, at du er kommet, samt til afregning med sygesikringen. Uden kortet bedes du henvende dig til sekretæren.

Der kan være lidt forskellig ventetid hos den enkelte læge eller sygeplejerske, man kan derfor heller ikke altid forvente at patienterne kaldes ind i den rækkefølge, man er ankommet til huset.


Lægehuset Rudkøbing   |   Engdraget 7   |   5900 Rudkøbing   |   Tlf 63 51 17 00
administration